SELECT Content FROM Static WHERE Title = 'Regulamin' AND IdLanguage = '1' ORDER BY DateAdd DESC;

REGULAMIN HOSTELU MARTA

 

1. W dniu dokonania rezerwacji pobierany jest zadatek w wysokości 50% opłaty za cały pobyt.

W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji do 7 dni przed datą przyjazdu hostel obciąży Gościa sumą w wysokości 20% kwoty pobytu.

W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji po tym terminie lub w przypadku niepojawienia się gości w hostelu Hostel obciąży Gościa sumą w wysokości 50%opłaty za cały pobyt.

2. Zameldowanie w Hostelu Marta odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Bez okazania ważnego dokumentu recepcjonista może odmówić zameldowania gościa.

3. Płatność za nocleg uiszcza się w momencie zameldowania gościa.

W przypadku braku środków pieniężnych ( zł lub euro) w momencie zameldowania, klient zobowiązany jest dokonać płatności najpóźniej przed godziną 20:00 tego samego dnia. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji.

4. W momencie wychodzenia z hostelu prosimy o pozostawianie kluczyka od pokoju na recepcji. Zgubienie kluczyka skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 20zł.

5. Doba noclegowa trwa od 14:00 dnia przyjazdu do 11:00 dnia następnego.

Zameldowanie przed godziną 14:00 jest możliwe tylko w przypadku, gdy miejsce noclegowe nie było wcześniej zajęte, a pokój jest gotowy do najmu.

Hostel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Winno się zgłosić ewentualna chęć przedłużenia pobytu do godziny 8:00 dnia w którym termin najmu upływa. W przypadku przekroczenia doby noclegowej zostanie naliczona opłata za kolejną dobę.

6. Hostel Marta oddaje do dyspozycji wszystkich gości tzw. części wspólne: jadalnię. Prosimy o zachowanie tym miejscu w porządku i czystości.

7. Rzeczy pozostawione w hostelu odsyłamy na prośbę Gościa, który pokrywa koszty przesyłki.

8. Chęć odstąpienia noclegu innej osobie powinna być zgłoszona odpowiednio wcześniej w celu ponownego zameldowania nowej osoby.

9. Istnieje możliwość przebywania na terenie Hostelu po wymeldowaniu się jak również istnieje możliwość zostawienia bagażu w zamykanym pomieszczeniu bagażowym.

10. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00. Zakłócenie ciszy nocnej może skutkować odmową świadczenia dalszych usług.

11. Na terenie Hostelu osoby niezameldowane mogą przebywać tylko za zgodą recepcji. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w Hostelu  od 22:00 do 6:00.

12. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscem do tego przeznaczonym.

Na terenie Hostelu obowiązuje też zakaz posiadania/używania narkotyków oraz innych dopalaczy.

13. Odpowiedzialność Hostelu Marta jest ograniczona do rzeczy pozostawionych w depozycie na recepcji lub w pomieszczeniu z bagażami. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach/lockersach.

14. Gość hostelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.

15. Obiekt jest monitorowany. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hostelu, uregulowania należności    za poczynione szkody oraz opuszczenia terenu Hostelu.

16. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hostelowy, lub też w inny sposób zakłócił  prawidłowe funkcjonowanie Hostelu.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU